Solo tentoonstellingen:

1971  Gal. Booker  Amsterdam.
1972  Gal. t’Gouw  Purmerend.
1973  Gal. Nouvelles Images   Den Haag.
1975  Gal. Fagel  Amsterdam.
1975  Gal. van Hulsen  Leeuwarden.
1976  Gal. Wellmann  Dússeldorf.
1976   Zienagoog  Zaandam.
1977  Gal. Fagel  Amsterdam.
1978  Wetering gallerie  Amsterdam.
1978  Sted. Museum  Maassluis.
1979  Sted. Museum  Alkmaar.
1980  Gal. Fenna de Vries  Rotterdam.
1981  K.C.B.  Bergen.
1981  Museum Waterland  Purmerend.
1982  Gal. Fenna de Vries  Rotterdam.
1983  Fries Museum  Leeuwarden.
1988  Coopmanshuis  Franeker.
1992  Coopmanshuis  Franeker.
1992  Museum Waterland  Purmerend.
1993  Seasons Gallerie.  Den Haag.
1995  Seasons Gallerie   Den Haag.
1996  Pictura  Dordrecht.
2001  Museum Waterland Purmerend.
2004  Exp. 23.  Edam.
2009  Wout Vuyk Amsterdam

Groepstentoonstellingen:

1971  Waterland Manifestatie. Plexiglazen zelfportret, zie catalogus.
1977  Gal. Talien St.Tropez, met Eric de Nie.
1981  Ned. Kunst Stichting. Landschap en natuur beleving.
1982  Culturele Raad N.Holland. 14x Holland.
1984  Gal. Asselijn  Amsterdam.
1985  Fonds voor Beeldende Kunst,
1993  K.C.B. Bergen met Dorothee Abbing.
1993  Museum Waterland,  Purmerend.
1995  Grote Kerk,  Leeuwarden, zie catalogus.
1995  Fries Museum,  Leeuwarden, Salut du Monde.
2002  Zaans Museum.
2002  Kunstcentrum Zaanstad.
2004  Coopmanshuis  Franeker.
2007  Edams Museum
2008  Fries Museum, Leeuwarden
2009  NOK, Museum Belvédère, Heerenveen
2015  Improvisaties op wind, water, wad, Museum Belvédère, Heerenveen
2018  100 jaar Friese schilderkunst, Museum Belvédère, Heerenveen

 

Opdrachten:

1970  H.A.B.O.  Den Haag.
1974  Landshap kantoor P.T.T. Den Haag, Samen met Edo Spier en Vanni Vos.
1975  Postkantoor  Heereveen.
1976  Postkantoor  Holwerd.
1978  Nutsbedrijven N. Holland, kantoor Schagen.
1980  Districtkantoor P.T.T.  Leeuwarden.
1980  Ned. Spoorwegen, 8 werken voor in de treinen.

           

           


1981  P.T.T. Grafiek.
1982  Postzegels gewijd aan de Waddenzee,

       
        stempel en eerste dag envelop.


1983  Waddenvereniging.
1992  IJsselmeer vereniging.
1995  St. Beeldende Kunst  Leeuwarden.

Aankopen:

1973  P.T.T.
1974  P.T.T.
1978  Sted. Museum  Maassluis.
1979  Sted. Museum  Alkmaar.
1979  Fries Museum  Leeuwarden.
1981  Ned. Kunst Stichting.
1985  Fonds voor de Beeldende Kunst.
1985  P.T.T.
1986  Provincie Friesland.
1992  Fries Museum.
1995  ABN. AMRO.
2001  Museum Waterland  Purmerend.

Over mij en mijn werk:

1978  Publicatie Wetering gallerie, tekst Judith Cahen.
1979  Waddenbulletin.
1981  Catalogus Waterland Museum, eigen tekst.
1982  IJsselmeer Berichten.
1982  Pro-fil, P.T.T. over Postzegels Waddezee.
1983  Dutch Art To Day.
1983  Waddenbulletin.
1983  Culturele Raad Friesland.
1983  Catalogus Fries Museum, tekst Judith Cahen.
1985  Catalogus Fonds Beeldende Kunsten.
1988  Catalogus Coopmanshuis.
1989  Prins Bernard Fonds.
1992  Catalogus Coopmanshuis, tekst Abe v.d. Werff.
1992  Publicatie Museum Waterland.
1995  De vrijheid tegemoet, tekst drs. J. W. Nieboer.
1995  Salut du Monde, Fries Museum, tekst Femke Molenaar.
1996  Kruispunt.
1999  Film Omroep Friesland.
2001  Kunstbeeld.
2004  Catalogus  Coopmanshuis, tekst, Margo Slomp.
2005  Exit Edam, Marco Bakker.
2007  Verbonden Eeuwen, uitgave Edams Museum
2008  Kleur van Friesland, uitgave Friese Pers, Fries Museum, Huub Mous
2015  Improvisaties op wind, water, wad, Tekst: Han Steenbruggen